Taksi Çağırmada Yeni Yol, 81 ilde En Ucuz Taksi Çağırma Uygulaması - MobilDurak

ADANA OZANLARI

ADANA OZANLARI

Adana, kültür şehri olarak eski zamandan bugüne taşınmış değerleri, halk değerleri ve yöresel özellikleri ile son derece önemli bir merkez olmaktadır. Adana’nın kültürünü oluşturan değerler arasında çok önemli bir yere sahip olan halk ozanları ve şairleri çok özel bir yer taşımaktadır. Adana’nın miras olarak bıraktığı bu ozanlar bütün eserleri şehirleri türküleri ve menkıbeleri ile günümüzde bile hala okutulan ve unutulmayan eserler arasında yerini almaktadır. Bir medeniyet olarak görülen ve her türlü değerin başında gelen Ozan eserleri halkanın bağrından kopmuş kişilerce yapılmış halkın ozanlaştırdığı kişileri oluşturmaktadır. Kısacası halk ozanları o tarihin kültürünü bugüne taşımış en önemli varlıklar olarak halen korunmakta Adana müzelerinde kolay bir ulaşım ile ulaşılabilmektedir.

Adana Ozanları, Adana’nın kültürünü bugüne aktaran çok önemli halk adamları olmaktadır. Halkın içinden çıkan ve çok değerli olan şair ve ozanlar; kültür düzeyinin de oluşmasını sağlayan en temel faktörler arasında yerini almaktadır. Adana’nın da yöresel kültürel değerleri ve bugüne taşınmış eserleri bulunmaktadır. Adana yöresine has özelliklere bakıldığı zaman; çeşitli farklı kültürleri bir araya toplayan bir yapıya sahip olmaktadır. Birbirinden farklı kültür medeniyetlerini bir araya toplayan; Türk, Kürt ve Arap kültürünün birleşmiş olduğu çeşitli medeniyetlerin kültürüne sahip karmaşık ve oldukça yoğun bir kültür alt yapısına sahip olmaktadır. Kültürel açıdan değerli bulunan Adana, hem eski şair ve ozanların hem de tarihsel kültür medeniyetlerinin bağdaştığı modernleşme adımını atmış bir şehir merkezi olmaktadır.Adana tarihi olarak vazgeçilmez türkülerin ve ozanların bugüne kadar varlığını ve adını duyurduğu özel bir şehir olmakla beraber; birbirinden kıymetli ozan ve şairlere de yer veren geniş bir kültür düzeyini ortaya koyan özel bir tarih olmaktadır. Adana’da Sokak Sokak bu tarihin ve eski kültürün dokunuşlarına rastlamak da mümkün olmaktadır.Adana’nın Ünlü Ozanları, listelendiğin de çok kıymetli isimlere de yer verilmektedir.

Adana’nın Ünlü Ozanları;

Dadaloğlu, Âşık Yusuf, İlbeyli oğlu, Deli Boran, Ayaşlı Ali, Selahattin Sarıkaya, Nurettin Dadaloğlu,Kul Halil, Devran Baba, Kaplan Tarsuslu, Koca Mehmet, Âşık Ömer ve Âşık Ferrahi olarak adını bugüne taşımış önemli isimler olmaktadır.Ozanlar, kültürün medeniyeti olarak bugüne aktarılan türkülere ve özlü sözlere hayat veren çok kıymetli kültür mirasları olmaktadır. Ünlü Ozanlar, Adana’nın kültürel yapısını unutulmayan miraslarını maddi ve manevi değerlerini oluşturan en önemli etkenler olarak ortaya çıkmaktadır. Sayısız halk ozanına ev sahipliği yapmış olan Adana kültürel ve tarihsel olarak çeşitli miraslarıyla bugüne taşınan ve kıymetli değerleriyle anılan en güzel bölgelerden bir tanesi olmakta kültürünün tarihi ve yaşanmışlar simgelerini bugüne taşımış en gözde halk ozanlarının beni bugüne taşımış sayılı şehirlerden bir tanesidir.

Unutulmayan Ozanlar,  Adana’nın kültürünü ve tayini oluşturmak yanında bıraktıkları eserleriyle de oldukça etkileyici ve öğretici bir yol göstermektedir. Karacaoğlan ve Dadaloğlu en başta gelen aslanlar arasında yer almakta ve bugüne bıraktıkları eserleriyle dikkat çekerken; oldukça etkileyici ve sen bir doku haline gelmektedir. Adana’nın bütün manevi değerlerini oluşturan bu ozanlar ve eserleri bugüne kadar taşınmış saplanmış ve miras olarak nesilden nesile aktarılmış en değerli kalıntılar olmaktadır. Her ilde olduğu gibi Adana’da kültürel mirasın en önemli kaynakları eski kültür ve tarihi oluşturduğu kalıntılar Ozan ve halk kahramanlarının destanları ve efsaneleri olmakla beraber bugüne kadar gelmiş eserleri olmaktadır. Dadaloğlu ve Karacaoğlan efsaneleri ve eserleri bugünün tarihinin Adana Bölgesi’nin kültür tarihi ve neyi değerlerinin olmazsa olmaz koşulları arasında yerini almaktadır.Adana’nın Unutulmayan Ozanları arasında en başta gelende dolu olur ve Karacaoğlan olmakla beraber bunun yanında sayısız halk ozanı bulunmakta ve oldukça değerli isimlerle bugüne taşınmış eserlerin kahramanları olmaktadırlar.

Adana’nın bağrında yetişmiş burada eserde neler varmış şiirlerine ve türkülerini yer verilmiş bu halk ozanları bütün eserleri ile birlikte günümüze de takip edilmektedir. Eserleri hala ilgi görende adını da sergilenen bu halk ozanları tarihi kültürün medeniyet ve uygarlıkların bugüne kadar taşınmış en güzel eserlerini bir araya getirmiş manevi değerlerin olgusunu taşımış en değerli Adana kültürünü oluşturmuş en eski şiir ve türkülerin esasını oluşturan en temel değerler olmaktadır.Adana’nın en temel hususlarını oluşturan kültür yapısını köklü bir şekilde oluştuğu halk ozanları günümüz tarihinde de halen takip edilmekte ve edebiyat bölümleri tarih tarafından halen okutulmaktadır. Bir tarihin en önemli hazinesi olarak görülen halk ozanları; o medeniyetin bağrından çıkmış ve en güzel eserleri ortaya koymuş çok önemli halk insanları da olmaktadır.

Adana Halk Ozanlarının en değerli eserleri Adana kültür müzesi tarafından da halka sunularak; kaybedilemez bir tarih olarak bugüne taşınmaktadır. Kökenine inildiği zaman çok eski zamanlarda yaşamış olan bu halk ozonları sayısız isimlerle bağdaşmış ve oldukça fazla isimle birleşmiş tarihin edebiyatı ve kültürün olmazsa olmaz isimleri arasında bulunan değerli kalıntılarını da oluşturmaktadır.Adana kültür ve tarihini yakından incelemek isteyen yer ve yabancı turistlerin son durağı olan mobil durak sistemleri ile Adana bölgesinde sesle ziyaret edebilir halk ozanlarına ve eserlerine ulaşabilirsiniz. Oldukça teknolojik olan mobil durak sistemleri Adana bölgesinde de kullanılmaktadır. Siz de mobil durak güvenli takside konforlu taksi uygulamasını kullanarak uygulama üzerinden taksi çağırabilir Adana bölgesine ziyaret ederek tarihi ozanlarını eserlerini ve bugüne aktarılmış manevi duygularını yerinde yaşayabilirsiniz.Adana merkez olarak mobil durak sistemlerini aktif olarak kullanan ve bunu kullanıma açan bölgelerden bir tanesidir. Güvenli taksi uygulaması olarak halen kullanılan bu yeni sayılan uygulama sayesinde siz de konforlu bir ulaşıma kavuşabilecek ve Adana kültürünü yaşayabileceksiniz.