Taksi Çağırmada Yeni Yol, 81 ilde En Ucuz Taksi Çağırma Uygulaması - MobilDurak

MERSİN UYGARLIK TARİHİ

MERSİN UYGARLIK TARİHİ

Mersin bugün ticaretten turizme birçok alanda ön sıralardadır. Türkiye’nin en büyük limanının burada olması Mersinin ticarette dünyaya açılan kapı olmasını sağlar. Tarihi ve doğal güzellikleri ise turizmin kalbinin attığı bölgelerden biri olmasına sebeptir.

Mersin, yapılan arkeolojik kazılara göre çok eski bir tarihe sahiptir. Mersin’in Yümüktepe bölgesinde yapılan kazı çalışmaları şehrin Yontma Taş Devrinden beridir yaşanılan bir bölge olduğunu göstermektedir.

Bölge, Hitit hakimiyetinde bulunmuş Babil, Asur ve Mısırlılar bölgeye hâkim olmak isteselerde başarılı olamamışlardır. Yedinci yüzyılda islam ordusu buraya gelmiş fakat uzun süre bölgede barınamamıştır. 1071 Malazgirt Savaşında Selçuklular tüm Anadolu’ya hâkim olduğu gibi Mersin bölgesine de hâkim olmuşlardır. Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra bölge aşiretlerin denetimi altına girmiştir. Erdemoğulları, Elvanoğulları, Mersinoğulları gibi aşiretler bölgeyi yönetmişlerdir. 1800’lü yıllara kadar Mersin Tarsus gölgesinde kalmış olup limanın gelişmesi ile hızla büyümeye başlamıştır. Tarsus ise Akdeniz ile İç Anadolu geçiş kapısı olmasıyla oldukça önemli bir bölgedir. Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında Mersin Osmanlı hâkimiyeti altına girmiştir. Osmanlı burada hâkimiyetini iyice oturtturduktan sonra 1830’larda Osmanlı’ya bağlı Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı’yı yıkmak istemiştir. Padişah 2. Mahmud ise bu yürüyüşü yardım alarak durdurmuş ve bir anlaşma yaparak felaketi engellemiştir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile yapılan anlaşma sayesinde onun önderliğinde bölgeye Suriye’den çiftçiler gemiş, kanallar açılmış tarlalarda tarım yapılmıştır. 1830’lu yıllarda bölgeye Mısır’dan ilk Arap aşiretleri gelmeye başlamıştır. 1839’da Tanzimat Fermanı ilan edilmesiyle yabancılar, gayrimüslimler burada ticaret yapabilme hakkını kazandı bu ise egemen olduğumuz topraklarda ticaretin oldukça gelişmesini sağlamıştır. Ticaret yapmak isteyen insanlar Mersin’in bir ticaret kapısı olma özelliğinden yararlanmak adına Mersin’den Akdeniz’e rahatça açılma düşüncesiyle buraya gelmişlerdir. 1850 1860 yıllarında bu düşünce etkisiyle Mersin hızla büyümüştür. 1859 yılında ise Süveyş Kanalı açılmasıyla halk için büyük bir iş imkânı oluşmuştur. Çünkü yabancılar Süveyş Kanalı için gerekli parçaları Toros eteklerinden Sedir ağaçlarını keserek elde etti. Dolayısıyla bunların gemilere yüklenmesi için insan gücüne ihtiyaç duyuldu bu da yeni iş imkânlarının açılmasına sebebiyet verdi ve yapılması on yıl sürdüğü gerekçesiyle Osmanlı halkının uzun yıllar para kazanmasını sağlanmış oldu.  Amerika’da olan iç savaş da Mersin’i olumlu yönde etkilemiştir. Amerika Kuzey ve Güney bölgelerinde çıkan çatışmalar sonucu Avrupa’ya pamuk satamaz olmuştur ve Avrupa gerekli pamuk ihtiyacını karşılamak için araştırmaya çıkmıştır. Avrupalı bilim insanları Çukurova bölgesinin pamuk üretimine uygun olduğu görmüştür. Buda yine halka iş imkânı olarak geri dönmüştür. Lübnan’da çıkan iç savaş da buraya gelen insanlar olmuş Mersinin bazı caddeleri gelen insanların girişimleri ile canlanmıştır. Buda Osmanlı gerilerken Mersin ve Mersin gibi ticari şehirlerin ilerlemesine sebep olmuştur. Mersin aldığı göçler neticesinde ve ticaret merkezi olması sebebiyle çok etnik yapılı çok kültürlü bir yer haline gelmiştir. Burada Hristiyanlığın ve Müslümanlığın bütün mezheplerini bulunur ve buda birçok kilise, cami barındırmasına sebep olmuştur. Rumlar’ın, Maroniler ve Ortodoks Arapların kurduğu kiliseler buraya tarihi bir zenginlik katmıştır. Örneğin Latin İtalyan Katolik Kilisesi hala var olup gezilecek önemli yerler listesindedir. Cumhuriyet sonrasında da birçok kilise, cami yapılmıştır en ünlü camilerden biri olan Silifke caddesinde ki Tahtalı Cami yapımından sonra minaresine yıldırım düşmesiyle tahta minaresini kaybetmiştir. Burasıda görülmeye değer yerler arasındadır. Şehrin tarihini daha yakından tanımak için buradaki kiliseleri, camileri, antik kentleri gezmeniz gerekmektedir.

 

Mersinde Gezebileceğiniz Kiliseler:

 

Cambazlı Kilisesi -Silifke günümüze kadar gelmiş zengin kalıntılardan, Bizans dönemlerinden gelen bir yapı olduğu anlaşılmaktadır.

 

İtalyan Katolik Kilisesi Sultan Abdülmecit tarafından 1853 yıllarında inşaatına başlanmış olup günümüzde saat kuleli kilise olarak anılmaktadır.

 

Arap Ortodoks Kilisesi 1870 yılında yapıldığı bilinmekte olup Mersin’in en eski açık kilisesidir. Sahip olduğu çan kulesi yıkılmış yerine başkası yapılmamıştır.

 

Ermeni Ortodoks Kilisesi 1870 tarihinde yapılmış olup genelde Ermeni cemaati az olduğu için küçük bir yapıya sahiptir şu an kullanılamaz haldedir.

 

Mersin’de Gezilecek Tarihi Camiler:

 

Eski Cami Ve Çeşmesi üzerinde bulunan kitabe sayesinde 1870 yılında inşaa edilmiştir. Osmanlı padişahı Abdülmecid’in annesi ve 2.Mahmut’un karısı tarafından inşa edilen cami bugün hala ibadete açıktır.

 

Müftü Camisi 1886 yılında inşa edişmiş olup Mersinin en eski camilerindendir. Bugün hala ibadete açıktır.

 

Yeni Cami cami yıkılıp yerine yenisinin yapılmasından dolayı böyle anılır. Mersin’in zenginlerinden Mersinli zengin Rum Mavromati tarafından arsanın bağışlandığı söylenmektedir. 1977 yılında ise bu cami yıkılarak yerine Ulu Cami yapılmıştır.

 

Mersin’de Gezilebilecek Bazı Antik Kentler:

 

Soli Pompeiopolis sütunlu yolu, antik limanı, hamamı ile gezilip görülebilecek şehrin merkezindeki bir antik kenttir.

 

Olba Antik Kenti Helenistik Dönem’de önemli bir ticaret şehri olmuştur. Hristiyanlık döneminin en önemli piskoposluk merkezlerinden birdir.

 

Anemurium Antik Kenti Bir yanı dağlarda bir yanı Akdeniz sularında olan bu antik kentin milattan önce birinci yüzyılda kurulduğu tahmin ediliyor.

 

Mersin’in daha gezilecek birçok tarihi ve doğal güzellikleri var bu gezilerinizi daha rahat ve konforlu geçirmek için MobilDurak uygulamamızı indirip en yakın taksiyi bulunduğunuz konuma çağırabilirsiniz. MobilDurak uygulamasından taksi çağırmak size birçok avantaj sunmaktadır. Taksi sürücüsünün daha önceki değerlendirmelerine bakarak sürücü hakkında bilgi edinebilir,    taksi ücreti hesapla özelliğiyle de herhangi bir ek ücret sürprizi ile karşılaşmazsınız. Güvenli taksi imkânı ve konforlu bir yolculuk imkânı sunabilmek için MobilDurak uygulamamızı sizler için tasarladık.