Taksi Çağırmada Yeni Yol, 81 ilde En Ucuz Taksi Çağırma Uygulaması - MobilDurak

HATAY'IN SOSYOEKONOMİK YAPISI

HATAY'IN SOSYOEKONOMİK YAPISI

Hatay, oldukça eski bir yerleşim yeridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şehir ilk olarak Akat Beyliği tarafından yönetilmiştir. Burada bulunan yönetimler oldukça kısa sürmüştür. Akat Beyliği’nin kısa yönetiminden sonra sırasıyla Hitit, Urartu, Pers gibi birçok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Burada yapılan kazı çalışmaları neticesinde şehrin Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağlarında aktif bir yaşam alanı olduğu öğrenilmiştir. Tunç Çağı sonrasına şehirde Akat Beyliği hüküm sürmüştür fakat bu yönetim uzun sürmemiştir. Bu kısa yönetim sonrasında Amik Ovası ve çevresinde birçok devlet ittifak kurmuştur. Bunun neticesinde Hattena Krallığı kurulmuştur fakat bu krallığında yönetimi uzun sürmemiştir. Bunun sonrasında şehir Asur egemenliği altına girmiştir. M.Ö. 333 yılında Pers Kralı Üçüncü Dareios ile Büyük İskender’in orduları savaştmıştır. Neticesinden Büyük İskender büyük bir galibiyet elde etmiştir. Şehir bu olayın sonucunda Makedon hâkimiyeti altına girmiştir.

 

 Hata, Mustafa Kemal Atatürk için oldukça önemli bir şehirdir. Şehir, Ankara Anlaşması neticesinde milli sınırlar dışarısında kalmıştır. Bu durum sonrasında şehir Fransız yönetimi altına girmiştir. Mustafa Kemal Atatürk için oldukça önemli bir mesele olan Hatay meselesi için mühim çalışmalarda bulunulmuştur ve neticesinde 1939 yılında şehir tekrardan milli sınırlar içerisine alınmıştır.

 

Hatay’ın Sosyo Ekonomik Yapısı

Amik Ovası tarım açısından oldukça önemli bir bölgedir. Hatay ilinin tarım alanları, toprak yapısı, iklim ve diğer doğal koşulları çok çeşitli ve ürün yetiştirilmesine oldukça elverişlidir.

 

Şehrin Nüfus Yapısı

Hatay ili nüfusu, Türkiye nüfusunun %1,9’unu oluşturmaktadır. İldeki nüfus artış hızı %1,2 olarak belirlenmiştir. Hatay il nüfusunun büyük bir kısmı kırsal alanda yaşamaktadır.

 

 

Şehrin Eğitim Durumu

İlde 620 ilköğretim ve 102 adet orta öğretim okulu bulunmaktadır. Ziraat Fakültesinin varlığı tarımsal üretim ve verim açısından önemli rol oynamaktadır.

 

Şehrin Ekonomik Yapısı

Türkiye ekonomisinin tarım, sanayi, ticaret yönünden oldukça önemli bir yere sahip olan Hatay, gerek tarım potansiyeli gerekse serhat şehri olması ve Suriye ile sınır olması ticaret ve işgücü transferi konusunda oldukça önemli avantajlara sahiptir.

 Bölge halkının en önemli geçim kaynakları; dokumacılık, ayakkabı imalatı, deri işlemeciliği, tarım ürünleri ticareti gelmektedir. Bölgede özellikle Suriye, Arabistan, Ürdün ve Katar’a işgücü transferi gerçekleşmektedir.

 

Tarımsal Yapısı

Hatay ilinin en önemli geçim kaynağı tarımdır. Aynı zamanda hayvan yetiştiriciliği, tütün yetiştiriciliği, zeytin yetiştiriciliği de önemli geçim ve üretim kaynağıdır. Özellikle tarıma dayalı sanayi sektöründe büyük gelişmeler gözlemlenmektedir.

 

 

Bitkisel Üretim

Hatay ilinin en önemli geçim kaynaklarından birimde bitkisel üretimdir. Toprak verimliliği ve iklim koşulları buna son derece uygundur.

 

Hayvansal Üretim

İlin hayvan varlığı günden güne azalmaktadır. Çayır, mera, yem bitkileri sorunu hayvancılığın gelişmesini engellemektedir. Şehirdeki işsizlik oranına bakıldığında hayvansal üretim yapmak oldukça iyi bir alternatif. Maddi olarak da diğer üretim ağalarına göre oldukça uygun. Tarım Bakanlığı bu konuda önemli çalışmalarda bulunmuştur ve öncelikle ilçelere bağlı köylerde “Kırsal Destek Projesi” başlatmıştır. Bu projeye göre herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan, köyde yaşayan işletmelere bir adet süt ineği verilecektir.

 İlde ki hayvan sayıları 1980’den 1990’a kadar önemli bir artış göstermiştir. 1990’dan sonra büyük bir azalma göstermiş olup hayvancılık sektörünü oldukça büyük zarara uğratmıştır.

 

Hatay’ın Ekonomik Görünümü

Hatay ili, Türkiye’nin hem Kuzey-Güney hem de Doğu-Batı yönlü ekseninde kesişen bir il olmasıyla, ticari merkezleri birbirine bağlayan, stratejik bir konuma sahiptir. Dünya üzerinde üç kıtanın kesişme noktası olan nadir illerden biridir. Dolayısıyla uluslararası ulaşım ve yük taşımacılığı için oldukça önemli bir noktadır. Hatay, Türkiye’nin ikinci büyük tır filosuna sahip bir ildir.

 İlin ekonomik potansiyellerinin temeli; demir-çelik sanayii, otomotiv ve beyaz eşya üretim tesisi, gıda işlenmesi, rüzgâr enerjisi santrali, (RES) ve güneş enerjisi yatırımlarının ön plana çıktığı gözlenmektedir.

 

 Hatay ilinin sosyo-ekonomik ve tarımsal yapısına bakıldığında bölgenin önemli bir tarım potansiyelinin bulunduğunun fakat coğrafya ve komşu ülkelerle olan yakın ilişkilerine bakıldığında bu potansiyelin yeterince iyi kullanılamadığı ortaya çıkmaktadır. İlin en önemli eksiği üretimden ziyade pazarlama konusundadır. Özellikle tarımsal istihdam ve tarımsal nüfus olması gerekenin çok üstündedir. Sadece tarıma dayalı ekonomi hiçbir yerde sağlıklı bulunmaz. Tarımsal üretimdeki fazlalık başka alanlara çekilmelidir.

 

Hatay İlinin Dijitale Bakışı

Hatay ili teknolojinin imkânlarını kullanma konusunda oldukça başarılı bir ildir. İlin birçok alanında teknoloji kullanılarak hazırlanmış sistemler ile hayatınızın kolaylaştırınız görebilirsiniz.

  • Dijital Ekranlar İle Yönlendirme ve Bilgilendirme Seyahat Süreleri PaylaşımıVe Toplu Mesajlar (VMS)

Sürücülerin doğru yönlendirmeler ile en kısa sürede ulaşımlarını sağlamak ayrıca seyahat süreleri paylaşarak güzergâh değişimlerine ön bilgi vermek son olarak önemli bilgilendirmeler ve dikkat edilmesi gerekilen hususların ekranda paylaşılmasını sağlamak amacı ile yapılmıştır.

 

  • Hatay Elektronik Denetleme Sistemi

2023 karayolları trafik güvenliği eylem planı ve 2030 karayolları trafik eylem planı dâhilindetrafik kazalarını %50 azaltmak ve seyir güvenliğini sağlamak amacıyla, hız ihlal koridorları, kırmızı ışık ihlal tespit sistemleri kurulmuştur. Mobil EDS ile denetim yapılacaktır.

 

  • Hatay Elektronik Ücret Toplama Sistemi

Projenin amacı vatandaşların ve kooperatiflerin daha şeffaf ödeme sistemlerinden yararlanmaları, toplu taşımalarda şöförlerin parasal işlere girmemelerini sağlamaktır.

 

  Hatay bunlar gibi daha birçok alanda teknolojiyi kullanmaktadır.

 

Sizlerde bu şehre iş yapmak için veya seyahat etmek için gelirseniz MobilDurak uygulamamızı indirerek hızlı ve güvenli bir taksi yolculuğu yapabilirsiniz. Uygulamamızın temel disiplini siz müşterilerimizin güvenliğidir bu sebeple siz taksiye bindiğiniz andan indiğiniz ana kadar sizi uygulama üzerinden takip etmekteyiz. Sizlerde bineceğiniz aracın şoförünün isim ve soy isim bilgilerini görebilir dilerseniz daha önceki müşterilerin değerlendirmelerini de inceleyebilirsiniz. Ödemeyi banka kartı veya kredi kartı bilgilerinizi uygulamamıza girerek uygulama üzerinden veya şöföre direkt olarak elden ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamamızda bulunan cepparam özelliği ile kendinize bir cüzdan oluşturabilir ve bu cüzdandan üzerinden yapacağınız her ödeme için %5 banka kartı veya kredi kartı ile uygulamamızdan yapacağınız her ödeme için %3 indirim kazanabilirsiniz. Böylece uygun fiyatlı ve güvenli taksi yolculuğu yapabilirsiniz.