Taksi Çağırmada Yeni Yol, 81 ilde En Ucuz Taksi Çağırma Uygulaması - MobilDurak

Mobil Durak Yasal Uyarılar

GİZLİLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Gizlilik Politikası, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’na ek olarak düzenlenmiştir.

MOBİLDURAK.COM Web sitesi ve MOBİLDURAK mobil uygulaması (Uygulama), GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. (Şirket) tarafından üyelerine hizmetlere ulaşabilmeleri için sunulmuştur.

Uygulama’nın kullanımı, aşağıda belirtilen gizlilik politikasını okunmuş ve kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

Kredi ve banka kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak, ilgili banka ve finans  kuruluşlarınca online olarak ilgili finans kuruluşu ile üye arasında gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı bilgileri ve şifresi gibi bilgiler Şirket tarafından görülmez ve kaydedilmez. Tarafınızca Uygulama’ya erişmek amacıyla kullanılan donanım ve yazılım ile bağlantı elemanları gibi unsurların güvenliği Şirket sorumluluğu kapsamı dışındadır. Halka açık konumda internet üzerinden bilgilerin aktarılmasının %100 güvenli olduğunun garantisi verilemez. Verilerinizi korumak için şifrelenmiş bağlantı kullanmaktayız, fakat veri aktarım sırasında internet bağlantınıza yapılan saldırıların riski sizin üzerinizdedir.

Saklanan üye bilgileri, güvenlik yöntemleri ile korunmaklatır. Ancak günümüzde artan ve çeşitli şekilde işlenen bilişim suçları göz önüne alınarak, kullanıcı bilgilerinin yasal olmayan yollardan Şirket'in sisteminden çalınmasına karşı Şirket hiçbir şekilde sorumlu kabul edilmeyecektir. Şirket, sorumlu olmamakla birlikte gerekli yasal işlemleri yapmayı taahhüt eder.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Aşağıda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, hukuki nedenler ve haklarınız konularında önem taşıyan bilgiler yer almaktadır.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

1- Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsam dahilinde toplanacak ve işlenebilecektir.

2-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

(a) Kişisel bilgileriniz, sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, yasal otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, şirketimizin ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, iletişim, pazar araştırması, hukuki süreçlerimizin yönetilmesi ve sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.  Bu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

(b) Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü hizmetin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, şirketimizin mevcut veya yeni ürün/hizmet çalışmaları, pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti, promosyon faaliyetleri, reklam, irtibat kurma, bilgi güncellemeler, ödemelerin gerçekleştirilmesi, üyeliğinizin yönetimi, ilginizi çekebilecek hizmetleri önermek, 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlanması vb. için işlenebilmektedir.

(c)Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

3-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitesi, mobil veya dijital Uygulamalar, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, SMS, şirketimiz ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, çağrı merkezi hizmeti alınanlar da dahil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi şirketimiz veya şirketimizi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla anlaşmalı mağazalar, online satış siteleri gibi iş yerlerinden, piyasa istihbaratı yapılması, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmenin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4-Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
  • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

 

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi destek@mobildurak.com e-posta ile iletmeniz durumunda şirketimiz, niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.