Taksi Çağırmada Yeni Yol, 81 ilde En Ucuz Taksi Çağırma Uygulaması - MobilDurak

Mobil Durak Yasal Uyarılar

MADDE-1 TARAFLAR

1.1-HİZMETİ VEREN

 

Ünvanı                        : GRL Bilişim ve İnovasyon A.Ş.

İşletme adı      : MOBİLDURAK

Adresi             : Mersin üniversitesi Teknopark No:35 B/107 Yenişehir-MERSİN

Telefon           : 0 850 242 04 97

E-posta           : satis@mobildurak.com

 

1.2-HİZMETİ ALAN

1.2.1-(YOLCU)

 

Ad/Soyad        :

Adresi             :

Telefon           :

Eposta adresi  :

 

1.2.2-(TAKSİ)

 

Ad/Soyad        :

Adresi             :

Telefon           :

Eposta adresi  :

 

MADDE-2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, Yolcu’nun mobildurak uygulamasından elektronik ortamda çağırdığı taksinin ve Madde 3.1 de ve 3.2 de belirtilen hizmetler ile hizmetlerin ifa şekli ve planı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE-3 SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, ÖDEME İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

3.1-HİZMETLER
Taksi ile yolcu taşınması

 

3.2-HİZMETİN İFA ŞEKLİ VE PLANI

 

Taksi şöförü ismi                    :

Taksi araç marka ve model   :

Biniş adresi                             :

İniş adresi                               :

Mesafe                                   :

Yolculuk ücreti                       :

Ödeme Şekli                          :

 

3.3-GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için MOBİL DURAK tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

 

MADDE-4 GENEL HÜKÜMLER

4.1-Müşteri, mobildurak uygulamasında sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini okuyup bilgi sahibi olduğunu, mesafeli sözleşmenin akdinden önce, içeriği ön bilgilendirme formunda ki bilgilere göre hazırlanmış olduğu doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.2-Sözleşme konusu içeriği Madde 3.2 de belirtilen Yolcu Taşıma Hizmeti, biniş adresi ile iniş adresi arasındaki uzaklığa hava ve yol durumuna bağlı olarak ifa edilir.

4.3-İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesinde Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları’nda yer alan sorumluluklar ve yükümlülükler geçerlidir.

 

MADDE-5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

5.1-Yolcu’nun iptal veya cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da Yolcu Taşıma işlemine konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle gerçekleşmemesi veya hakem heyeti kararları ile Yolcu’ya ücret iadesine karar verilen durumlarda, Şirket, tahsil etmiş olduğu tutardan komisyon, banka masrafları, kredi kartı taksit veya tek çekim masrafları vb. kestikten sonra iade edecektir.

5.2-Yolcu Taşıma işleminde, Yolcu iniş adresine indirildikten sonra Taşıma Hizmeti gerçekleşmiş sayılır. Hangi şartla olursa olsun Yolcu Taşıma ücretinin iadesi yoktur. Müşteri, bu prosedürü okuduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE-6 CAYMA HAKKI

Yolcu, Üye Sözleşmesi ve Kullanım Şartlarında belirtildiği gibi madde 3.2 de hizmetin ifa ve planında belirtilen Taksiyi çağırmak için son onayı vermeden cayma hakkını kullanabilir. Üye Sözleşmesi ve Kullanım Şartlarında belirtildiği gibi son onay verildikten sonra Yolcu’nun onayı ile hizmetin ifasına başlandığında cayma hakkı kullanılamaz. Yolcu son onayı verdikten sonra yaptığı caymalarda taksi açılış ücreti kadar cezai ücret ödenir.

 

MADDE-7 YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Hizmet Vereninin merkez adresindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Hizmetin gerçekleşmesi durumunda Yolcu ve Taksi işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

 

HİZMET VEREN: GRL Bilişim ve İnovasyon A.Ş.

MÜŞTERİ:

TAŞIYICI:

TARİH: