Taksi Çağırmada Yeni Yol, 81 ilde En Ucuz Taksi Çağırma Uygulaması - MobilDurak

Mobil Durak Yasal Uyarılar

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 TARAFLAR


1.1-HİZMETİ VEREN (MOBİL DURAK)

Ünvanı              : GRL Bilişim ve İnovasyon A.Ş.

İşletme adı       : MOBİL DURAK

Adresi                : Mersin üniversitesi Teknopark No:35 B/107 Yenişehir-MERSİN

Telefon             : 0 850 255 11 84

E-posta              : mobilduraktr@hotmail.com

 

1.2-HİZMETİ ALAN (YOLCU)

Ad/Soyad         :

Adresi                :

Telefon             :

Eposta adresi  :

 

MADDE 2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, YOLCU’nun MOBİL DURAK uygulamasından elektronik ortamda çağırdığı taksinin ve Madde 3.1 de biniş ve iniş adresi, km. mesafesi, yolculuk tutarı ve ödemesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, ÖDEME İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ


3.1-HİZMETLER
Hizmetlerin temel özellikleri MOBİL DURAK uygulama adresinde yer almaktadır. Listelenen ve mobil uygulamalarda ilan edilen fiyatlar birim km. ücretidir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme Konusu hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.


3.2-HİZMETİN İFA ŞEKLİ VE PLANI

Biniş adresi                    :

İniş adresi                       :

Mesafe                            :

Yolculuk ücreti             :

Ödeme Şekli                  :

YOLCU’nun MOBİL DURAK uygulamasından çağırdığı taksi hava şartları ve yol durumuna bağlı olarak en geç 10 dk. içinde yolcunun biniş adresinde olacaktır. Yolculuk ücreti taksi çağrılırken belirlenen ödeme şekli ile ödenecektir. 


3.3 GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için MOBİL DURAK tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1) YOLCU, MOBİL DURAK uygulamasında sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, yolculuk ücreti ve ödeme şekli ile taksiye ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. YOLCU; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, MOBİL DURAK tarafından YOLCU’ya  verilmesi gereken biniş ve iniş adresleri, taksi özellikleri, yolculuğun vergiler dahil fiyatı, ödeme şeklini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.


4.2) Sözleşme konusu hizmet, biniş adresi ile iniş adresi arasındaki uzaklığa hava ve yol durumuna bağlı olarak ifa edilir.


4.3) TAKSİ ile YOLCU arasında yaşanabilecek olumsuzluklardan MOBİL DURAK tutulamaz.


4.4) MOBİL DURAK, sözleşme konusu hizmetin siparişi sırasında belirtilen nitelikte gerçekleştirmesinden sorumludur.


4.5) MOBİL DURAK, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan YOLCU’yu bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eş değerde bir taksi tedarik edebilir.


4.6) MOBİL DURAK, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan YOLCU’ya bildirmekle sorumludur.


4.7) Hizmetin gerçekleşebilmesi için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır.


4.8) Hizmetin gerçekleşmesinden sonra YOLCU’ya ait kredi kartının YOLCU’nun kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun yolculuk ücretini MOBİL DURAK'a ödememesi halinde, YOLCU 3 gün içinde MOBİL DURAK'a yolculuk ücretini ödemek zorundadır.


4.9) MOBİL DURAK mücbir sebepler veya hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, araç bozulması gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu YOLCU'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde YOLCU siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya hizmet süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. YOLCU'nun siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. YOLCU’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, yolculuk ücreti, siparişin YOLCU tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra YOLCU hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan YOLCU, olası gecikmeler için MOBİL DURAK’In herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve MOBİL DURAK tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından YOLCU hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.


MADDE 5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

  • MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan hizmetin çeşitli sebeplerle gerçekleşmemesi veya hakem heyeti kararları ile YOLCU’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, MOBİL DURAK tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde 14 gün içerisinde iade edecektir.  • Yolcunun taşınması ile hizmet gerçekleşmiş sayılır. Hangi şartla olursa olsun yolculuk ücretinin iadesi yoktur.

YOLCU, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.


MADDE 6 CAYMA HAKKI

YOLCU; hizmetin gerçekleşmesine ilişkin mesafeli sözleşmelerde, taksiyi çağırmak için son onayı verdikten sonraki 1 dakika içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona erdikten sonra YOLCU’nun onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar MOBİL DURAK’a aittir. Cayma süresi sona erdikten sonra yapılan caymalarda taksi açılış ücreti kadar cezai ücret ödenir.

MADDE 7  YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile YOLCU'nun veya MOBİL DURAK'ın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Hizmetin gerçekleşmesi durumunda YOLCU işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

HİZMET VEREN             : GRL Bilişim ve İnovasyon A.Ş.

YOLCU                             :

TARİH                               :