Taksi Çağırmada Yeni Yol, 81 ilde En Ucuz Taksi Çağırma Uygulaması - MobilDurak

Mobil Durak Yasal Uyarılar

ÜYELİK ŞÖZLEŞMESİ

1-Mobil Durak uygulamaları GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. tarafından yayınlanmakta olup, Mobil Durak'ın üyelerine sunulan hizmetlere ulaşabilmesi amacı ile kullanıma sunulmuştur.
2-Mobil Durak ziyaretçilerinin, Mobil Durak uygulamalarını kullanmadan önce gizlilik ve bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, kullanım iptal ve iade koşulları ile üyelik sözleşmesini dikkatlice okunması tavsiye edilir.
3-Belirtilen durum ve koşulların sizin için uygun olmaması halinde Mobil Durak web sitesi ve uygulamalarını lütfen kullanmayınız, cihazınıza yüklemişseniz lütfen uygulamayı kaldırın. Kişisel bilgi formunu doldurarak ve uygulamaları kullanarak yasal uyarılarda belirtilen gizlilik ve bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, kullanım iptal ve iade koşulları ile üyelik sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktasınız.
4-Mobil Durak gizlilik ve bilgi güvenliği, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi, kullanım iptal ve iade koşulları ile üyelik sözleşmesinin içeriğini her zaman güncelleme yetkisini saklı tutar. Mobil Durak, üyelerine uygulamaya her girişte yasal uyarılar bölümünü ziyaret etmelerini güncellemeleri takip etmelerini tavsiye etmektedir.
TARAFLAR
5-Bu sözleşme, GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. ile Mobil Durak uygulamalarına giriş yapan ziyaretçi arasında, ziyaretçinin Mobil Durak uygulamalarını kullanmak için üye olması amacıyla web sitesi ile uygulamanın bulunduğu elektronik ortamda düzenlenmiştir.
KULLANIM ŞARTLARI
6-Mobil Durak üzerinden verilen hizmetler tüm üyelerine açıktır. Taksi üyelerin kesin üyeliği için ek olarak dijital sürücü sözleşme düzenlenmiştir.
7-GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş., üyenin aşağıdaki yazılı durumlarda Mobil Durak uygulamalarını kullanmasını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan üye veya 3. kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
(a)Eksik, yanlış, düzensiz ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi.
(b)Uygulamalarda yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması.
(c)Uygulamaların güvenliğini tehdit edecek, kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.
(d)İnternet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması, diğer kullanıcıların özel bilgilerine izinsiz olarak ulaşması veya bunları kullanması.
(e)Üye ve 3. şahıslar, yukarıda belirtilen ve sözleşmede belirtilmese de GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş.’yi zarara uğratmış veya uğratacak herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
İÇERİK KULLANIMI
8-GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş., Mobil Durak içeriğinde yer alan bütün ikon, logo, görsel, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada, web site ve uygulamalarda izin almadan yayınlamak veya link vermek yasaktır.
9-Mobil Durak sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş.’ye aittir. Bu yazılımın kısmen veya tamamen kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
10-Mobil Durak’a iletilen tüm eleştiri ve/veya övgü hakkı GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş.'ye aittir. GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. tarafından istenildiğinde pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilir.
SORUMLULUKLAR
11-Ziyaretçi, kayıt olduktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşuluyla, kullanıcı ismini ve şifresini girerek Mobil Durak uygulamalarını kullanmaya başlayabilir. Taksiler ek olarak düzenlenmiş dijital sürücü sözleşmesi sonrası kullanmaya başlayabilir.
12-Üye veya 3. şahıs, Mobil Durak uygulamalarını kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Mobil Durak'ın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye ve 3. şahsa aittir.
13-Üye veya 3. Şahıs, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Mobil Durak uygulamalarını kullanmasına engel olacak herhangi bir sabotaj, müdahale, saldırı, zorlaştırıcı veya önleyici hareketlerde ve/veya hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması durumunda doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
14-Üyenin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Mobil Durak uygulamalarında bildirilen kurallara uymadığının tespiti halinde, kullanıcının Mobil Durak'a erişimi süreli veya süresiz olarak engellenir.
15-Mobil Durak ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması üyelerin sorumluluğundadır ve Mobil Durak tarafından tavsiye edilmektedir. Mesajların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. sorumlu tutulamaz.
16-Üye veya 3. şahıs, Mobil Durak'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını çıkartamaz veya silemez.
17-Üyelik iptali işlemi, üyenin GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. müşteri temsilcilerine e-posta ile bildirilmesi ile yapılabilir. Üyelik iptal süreci otuz günü geçemez.
18-Üyenin sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş.'ye aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
19-GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş., üyenin hesabına bağlı olan bütün bilgileri, gizlilik ve bilgi güvenliği ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla kullanma hakkını saklı tutar. Üyelerin kişisel bilgilerini ve gizliliğini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen Gizlilik ve bilgi güvenliği bölümünü okuyunuz.
20-Üye, uygulamayı kullanmaya başlandığı andan itibaren bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş.'nin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.
MOBİL DURAK'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
21-GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, kötü hava koşulları, elektrik kesintileri, internet arızaları, alt yapı ve iletişim sorunları, salgın hastalık, doğal afet, grev, savaş, isyan ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş.'nin tüm gayretiyle uğraşmasına rağmen önleyemediği olaylar mücbir sebep olarak yorumlanacaktır. GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş., hukuken mücbir sebep sayılan durumlarda kullanım koşullarında belirlenen çalışma şeklini geç veya eksik ifa etme veya etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz, kontrat iptal edilemez, herhangi bir isim ve yorum altında tazminat talep edilemez.
22-GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. üyenin kişisel bilgilerini yasal zorunluluklar hariç hiç bir şekilde resmi makamlar, kuruluşlar ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını gizlilik ve bilgi güvenliğinde belirtildiği gibi kabul ve taahhüt eder. Üyenin, resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
23-GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede ve/veya koşullarda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş. herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, uygulamanın içeriğini değiştirme ve/veya iptal etme hakkı vardır. Üye işbu hakkı kabul eder. GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş., herhangi bir değişiklik olması halinde güncel olan sözleşme ve/veya koşullardaki değişiklikleri site ve uygulamalarında ilan edecektir. Yenilenmiş güncel sözleşme ve/veya koşullar Mobil Durak site ve uygulamalarında yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Mobil Durak hizmetlerinin kullanımı, o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
SÖZLEŞMENİN YÜKÜMLÜLÜĞE GİRMESİ
24-Ziyaretçi, üye formunu doldurup üye olduğu ve/veya Mobil Durak uygulamasını kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren üye sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
İHTİLAF
25-Üye, sözleşme ve koşullarda doğabilecek ihtilaflarda, GRL BİLİŞİM VE İNOVASYON A.Ş.'nin kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. Doğacak hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacaktır. Her türlü ihtilafın varlığı halinde Mersin Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
TEBLİGAT ADRESLERİ
26-Mobil Durak'a üye olan ziyaretçilerin bildirdiği elektronik posta adresi, telefon numarası ve/veya posta adresi işbu sözleşme ve/veya koşullar ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut elektronik posta, telefon ve/veya posta adresindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik posta, telefon numarası ve/veya posta adresine yapılacak tebligatların geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Ziyaretçi, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisi ile ilgili olarak verilen bilgilerin doğruluğunu elektronik ortamda onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.